Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt in dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Op dit moment hebben de lidstaten nog eigen nationale wetten. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt.

Privacyverklaring de Graanschuur

Ook de Graanschuur is volop bezig om de aanpassingen door te voeren die gekoppeld zitten aan de vernieuwde privacy wetgeving. Daarom is er een privacy beleid opgezet welke vanaf deze week te vinden is op de website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.